Shoppingsoccer xin giới thiệu những điều khoản dịch vụ hợp tác giữa tập đoàn với đối tác, với quý khách hàng. Đây là những điều khoản buộc các bên phải tuân theo khi hợp tác, nhận được sự bảo trợ của pháp luật nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

1. Điều khoản chung

- Điều khoản chung là những mục điều khoản tổng quát, mang tính chất chung chung. Ví dụ như giá tất cả các loại dịch vụ được tính theo Việt nam đồng - VND nếu là khách có quốc tịch Việt Nam. Giá được tính theo đô la Mỹ - USD nếu khách lẻ hoặc khách đoàn có quốc tịch nước ngoài. Giá trên đã bao gồm thuế và bảo hiểm

2. Thanh toán

- Có các hình thức thanh toán sau:

+ Paypal

+ ATM

+ Trực tiếp tại công ty

 

3. Hủy vé và phí hủy vé du lịch

3.1. Trường hợp hủy vé do Shoppingsoccer

- Chúng tôi sẽ hoàn tiền đầy đủ và bồi thường thỏa đáng cho quý khách riêng từng trường hợp cụ thể.

3.2. Hủy vé do khách hàng

- Tùy vào thời điểm quý khách hủy vé, hành trình quý khách hủy vé để có chính sách phù hợp